MIKR.US

Jeśli widzisz tę stronę, to znaczy, że Twoja aplikacja nie jest jeszcze gotowa lub konfiguracja serwera współdzielonego (Cytrus) nie odświeżyła się jeszcze.

Zmiany w konfiguracji są przeważnie widoczne w 3-5 minut. Jeśli trwa to dłużej, daj znać adminom (przez ticketa).